کتاب و مجلات 📚

پی دی اف

پیش بینی کیفیت ...


دانلود کنید

 

 


دانلود فایل

قیمت های نقدی روز (تومان)

گوشت منجمد گوساله ۱۳۹۶-۰۴-۱۱
حداقل حداکثر میانگین تغییرات
23000 23500 23250 %5
زعفران نگین ۱۳۹۶-۰۴-۱۱
حداقل حداکثر میانگین تغییرات
5000 5400 5200 %5
پنیر اولیه گاوی ۱۳۹۶-۰۲-۲۸
حداقل حداکثر میانگین تغییرات
9000 9500 9250 %5

آخرین قیمتها(شیرخام-نقدی)

شیرخام صنعتی کلاس A ۱۳۹۵-۰۸-۱۳
حداقل حداکثر میانگین تغییرات
1250 1450 1350 10%
شیر خام صنعتی توتال زیر ۱۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۵-۰۶-۱۸
حداقل حداکثر میانگین تغییرات
1250 1400 1325 8%
قیمت شیر خام جمع آوری ۱۳۹۵-۰۶-۱۸
حداقل حداکثر میانگین تغییرات
900 1050 1100 10%

اطلاعات شرکت ها