دولت برای توزیع لبنیات به منظور حفظ زیرساخت های سلامت کشور باید یارانه در نظربگیرد….

download

عضوکمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه عدم تخصیص یارانه عاملی برای کاهش قدرت خرید شیر در کشور به شمارمی آید،گفت:دولت مکلف است برای افزایش سرانه مصرف لبنیات درکشور یارانه تخصیص دهد.

علاءالدین خادم درباره وضعیت مصرف لبنیات در کشور گفت: افزایش سرانه مصرف لبنیات جهت حفظ سلامت مردم ضروری است؛بنابراین دولت باید بطورحتم برای محصولات لبنی یارانه درنظر بگیرد.نماینده مردم سپیدان درمجلس شورای اسلامی،تصریح کرد:اغلب کشورهایی که مدیریت نظارتی بهینه ای دارند،برای لبنیات یارانه درنظر می گیرند و این درحالی است که برای حفظ زیر ساخت های سلامت کشور باید برای اصل توزیع لبنیات یارانه در نظرگرفت.خادم افزود: دولت مکلف است برای افزایش سرانه مصرف لبنیات درکشور یارانه تخصیص دهد؛بطور مثال برای افزایش  مصرف شیر در مدارس باید دولت یارانه در نظر بگیرد.وی ادامه داد:برخی از کارخانه داران بهای شیر فروخته شده به دولت را دریافت نکرده اند؛این امر مسلم است که انگیزه کارخانه داران  را  برای فروش شیر کاهش می دهد.عضوکمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس،یادآورشد:لبنیات جزو کالاهای مصرف عمومی قرار می گیرد؛بنابراین  بدیهی است که یارانه  از ضروریاتی است که باید در زمینه لبنیات  به نحو کارشناسی شده اختصاص یابد.

 

 

 

دیدگاه شماlogo-samandehi