معاون داخلی بازرگانی دولتی گفت: تا کنون ۸۸ هزار تن سویا به ارزش ریالی ۱۷۰ میلیارد تومان از کشاورزان خریداری شده که از این میزان ۱۰۰ میلیارد تومان پرداخت و مابقی به تدریج به حساب آنها واریز خواهد شد.

45487e9c-e154-47f6-95e7-e795ae272c0f97

حسن عباسی معروفان معاون داخلی بازرگانی دولتی در گفتگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، از خرید ۶۷ هزار تن کلزا از کشاورزان سراسر کشور خبر داد و گفت: عملیات خرید دانه های روغنی کلزا، گلرنگ، آفتابگردان و سویا از سوی بازرگانی دولتی به نحو مطلوبی انجام شده است.
وی افزود: در سال جاری ۶۷ هزار تن کلزا ،۹۵۰ تن گلرنگ،۷ هزار تن آفتابگردان از کشاورزان خرید و بهای آن حداکثر ۴۸ ساعت پس از تحویل به حسابشان واریز شده است.عباسی معروفان از آغاز فصل برداشت سویا خبر داد و افزود: تا کنون ۸۸ هزار تن سویا به ارزش ریالی ۱۷۰ میلیارد تومان از کشاورزان خریداری شده که از این میزان ۱۰۰ میلیارد تومان پرداخت و مابقی به تدریج به حساب آنها واریز خواهد شد.وی ادامه داد: تا پایان فصل برداشت پیش بینی می شود که ۲۰ الی ۳۰ هزار تن دیگر سویا خریداری و به کارخانه های روغن کشی جهت استحصال تحویل داده شود.عباسی معروفان در خصوص آخرین وضعیت ذخیره دانه های روغنی تصریح کرد: سالانه یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن روغن در کشور مورد استفاده قرار می گیرد که از این میزان ۱۰ درصد آن در داخل تولید و مابقی از طریق واردات تامین می شود.وی گفت :حداقل به اندازه مصرف ۳ الی ۴ ماه روغن در انبارها ذخیره شده و مابقی به تدریج خریداری و وارد خواهد شد.

دیدگاه شماlogo-samandehi