بدون نظر

۱۳۹۵/۰۶/۲۷

صادرات پودر شیر خشک کشورهای اروپایی در سال ۲۰۱۶ نسبت به سال ۲۰۱۵ حدود ۱۶/۷ درصد کاهش داشته است.

دیدگاه شماlogo-samandehi