بدون نظر

۱۳۹۵/۰۶/۲۷

صادرات کره کشورهای اروپایی در سال ۲۰۱۶ نسبت به سال ۲۰۱۵ حدود ۳۶ درصد افزایش داشته است.

دیدگاه شماlogo-samandehi