بدون نظر

۱۳۹۵/۰۵/۱۳

در این بسته  شما قیمت های معامله شده ی نقدی روزانه , هفت محصول که به دلخواه جستجو ،و انتخاب می کنید ،بین شرکت های تولیدی و نمایندگی هایشان و شرکت های پخش و کلی فروش ها(کانل های دو سطحی) در استان های مختلف همراه با میزان دقیق قیمت و تاریخ آن و شرایط تحویل را خواهید دید.

* در طرح عضویت روزانه هر کاربری که عضو سایت نمی باشد می تواند با پرداخت مبلغ روزانه طرح موردنظر را ببیند.

%d8%b7

حق عضویت روزانه : ۹ هزارتومان

 (( تمام قیمت های اعلام شده بر مبنای خرید نقدی حداقل ده تن بار می باشد.)) 

توجه فرمائید قیمت ها در ساعت ۱۲ هر روز ظهر به بعد به روزرسانی میشود.

دیدگاه شما