بدون نظر

۱۳۹۵/۰۴/۶

در این بسته شما پایین ترین قیمت محصول خرید و فروش شده ی کل کشور از ضعیف ترین برند تا قوی ترین برند با وزن برابر را خواهید دید.قیمت های محصولات غیر بسته بندی (فله) مثل خامه,پنیر اولیه,پنیر نرمه و شیر خام را نیز خواهید دید.

* در طرح عضویت روزانه هر کاربری که عضو سایت نمی باشد می تواند با پرداخت مبلغ روزانه طرح موردنظر را ببیند.

%d8%a8

حق عضیویت روزانه : ۳ هزارتومان

(( تمام قیمت های اعلام شده بر مبنای خرید نقدی حداقل ده تن بار می باشد.)) 

توجه فرمائید قیمت ها در ساعت ۱۲ هر روز ظهر به  بعد به روزرسانی میشود.

دیدگاه شما