جهت استاندارد کردن چربی شیر/خامه به هر میزان

(  |چربی شیر اسکیم   – چربی شیر ذخیره شده| )
—————————————————————————  میزان شیر ذخیره شده = میزان اسکیم موردنیاز
( |چربی استاندارد موردنظر – چربی شیر اسکیم| )

 

 

(  |چربی شیر پرچرب موردنظر – چربی شیر ذخیره شده| )
————————————————————————— میزان شیرکم چرب ذخیره = میزان شیر پرچرب 
( |چربی استاندارد موردنظر – چربی شیر پرچرب موردنظر| )

 

 

 

* مشاوره آنلاین در ساعت اداری از ساعت ۸ الی ۱۴ بعد از ظهر به سئوالات پاسخ داده می شود.

 

نام/نام خانوادگی شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

تلفن شما

سئوالات شما


فیلم

۱۳۹۵/۱۱/۲۳

کتاب و مجلات

پی دی اف

سالم سازی سرد ...


حجم فایل:

نوع فایل:

تعداد صفحه:

زبان:

 


دانلود کتاب