چهارمین نمایشگاه بین‌المللی خشکبار، آجیل، میوه‌ های خشک با مشارکت سازمان توسعه تجارت ایران، شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران، توسعه تجارت وزارت جهاد کشاورزی،اتاق‌های بازرگانی کشورهای اسلامی وسازمان حلال برگزار می شود.

چهارمین نمایشگاه بین‌المللی خشکبار، آجیل، میوه‌های خشک و صنایع وابسته (IRANNUTS٢٠١۶) که در آن بیش از یک‌ صد شرکت و واحد تولیدی و فرآوری و همچنین شرکت‌ های بزرگ صادراتی حضور دارند. برگزار می‌شود.
هیئت‌ های تجاری ١۶ کشور، از جمله کشورهای مختلف جهان از این نمایشگاه که در سالن خلیج‌فارس (۴۴) برگزار می‌شود، بازدید می‌کنند.چهارمین نمایشگاه بین‌المللی خشکبار، آجیل، میوه‌های خشک با مشارکت سازمان توسعه تجارت ایران، شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران، معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، دفتر توسعه تجارت وزارت جهاد کشاورزی، انجمن پسته ایران، اتاق‌های بازرگانی کشورهای اسلامی و سازمان حلال و انجمن‌ها و اتحادیه‌های خشکبار و صنایع وابسته برگزار می‌شود.این نمایشگاه از امروز تا ۲۰ دی‌ هر روز از ساعت ۹ تا ۱۷ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران آماده بازدید علاقه‌ مندان است.

دیدگاه شماlogo-samandehi