مشاوره فرمولاسیون رایگان لبنیات

فرمول

بدون نظر

۱۳۹۵/۱۱/۶

                        ...

فرمول

بدون نظر

۱۳۹۵/۱۱/۶

 شیر با چربی های مختلف وارد واحدهای کنترل شیرهای دریافتی میشود.پس از ...

فرمول

بدون نظر

۱۳۹۵/۱۰/۱۸

برای محاسبه مقدار شیر افزودنی جهت استاندارد نمودن خامه از فرمول ذیل ...

فرمول

بدون نظر

۱۳۹۵/۱۰/۱۸

فرمولاسیون تولید خامه : موادخشک جهت تولید خامه  استریل :   ۱ ...

فرمول

بدون نظر

۱۳۹۵/۱۰/۱۸

فرمولاسیون استریل شیرهای طعم دار: موادخشک جهت تولید شیرکاکائو  استریل :   ...

فرمول

بدون نظر

۱۳۹۵/۱۰/۱۸

فرمولاسیون استریل شیرمیوه : موادخشک جهت تولید پرتقال ، هلو    :   ...

فرمول

بدون نظر

۱۳۹۵/۱۰/۱۸

جهت استاندارد کردن چربی شیر/خامه به هر میزان (  |چربی شیر اسکیم ...

فیلم

۱۳۹۵/۱۱/۲۳

کتاب و مجلات

پی دی اف

اثر گلوتن و ...


حجم فایل:

نوع فایل:

تعداد صفحه:

زبان:

 


دانلود کتاب